RSS
 

Protokoll. Styrelsemöte 20190907 Smoking Barrels

07 okt

§201909  Mötets öppnande.
Ordförande Mats Kjäll öppnade mötet.

§201910  Godkännande av dagordning.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§201911  Föregående protokoll.
Protokoll fört vid årsmöte och konstituerande möte gicks igenom.

§201912  kalender.
Preliminärt program.
19 Maj Oktober Japanprovning med Hans Hedlund.
9 November Spirit of Hven med Anders Reinholdsson.
Kommande med datum ej faställda.
Mellandags provning eventuellt i Katrineholm
Ölskola hos mikrobryggeri
Ost och whisky och rom och choklad.

§201913  Kassarapport.
Kassan innan provningen består av 7900kr.

§201914  Övriga rapporter.
Hasse informerade om SWFs convention på Birka Line.
Peter och Hasse informerade om sommarprovningen I Vingåker. Provningen hölls i år hemma hos Anders på Humlegatan och Patrick Larsson var provningsledare.

§201915  Webbmaster.
Inga nyheter.

§201916 Inköp.
Inga inköp att behandla.

§201917 Övriga frågor.
Nästa år fyller klubben 15 år och Johan tog upp några möjliga sätt att uppmärksamma detta.
Styrelsen kom till sist fram till att vi ska kolla upp med något bryggeri om det går att få till ett paket med olika öl ale med logga Smoking Barrels 15 år 2020.
Beslut om detta tas när vi vet mer om kostnad och vilka bryggerier som är aktuella.
Fråga om klubben kan arrangera resa till SWFs Convention. Styrelsen kan kolla upp intresset och sedan vid tillräckligt antal deltagare planera för gemensam resa.
Whisky och ölmiddag är fortfarande eftertraktat, men allt måste passa in, så det får hänga lite löst.
Styrelsen har för avsikt att köpa in 1 eller 2 fat från High Coast. Hasse kollar upp kostnaden och sedan tar vi beslut på nästa möte.

§201918 Beslut.
Styrelsen beslutade att börja utse hedersmedlemmar och först kommer provningsledare utifrån som återkommer utan extra krav på betalning att utses.

§201919  Nästa möte.
Nästa möte blir den 19 oktober.

§201920  Närvarande.
Peter Forslund, Hans Hedlund,Johan Karlsson, Mats kjäll, Jonny Göran Svaren..

§201921  Mötets avslutande. Ordförande Mats Kjäll avslutade mötet.

 

Leave a Reply