RSS
 

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Holy Smoke november 2019

31 okt

Hej,
Det är många bollar i luften och många datum att hålla reda på så här kommer en liten påminnelse till alla vad som gäller framöver.

Spirit of Hwen
Whiskyprovning med Anders Reinholdsson. Anmälan på mail till info@smokingbarrels.se senast 3/11. Till er som anmält er, bekräftelse skickas ut efter detta datum!
SWF#31 – Tomintoul.
Nästa buteljering är här och senast torsdag den 30/10 behöver vi din beställning på mail. Till er som beställt andelar, bekräftelse skickas ut efter detta datum!
High Coast klubb buteljering
Vi har köpt ett fat från High Coast och från det kommer andelar att säljas. Den 20/10 löpte anmälningstiden ut men nu öppnar vi upp formuläret igen för er som vill köpa fler andelar. Har ni skrivit upp er på en andel redan så behöver ni inte göra det igen. Den 15/11 stängs erbjudandet ner igen och därefter sammanställer vi och skickar ut mer information till alla intresserade.
Malt Whisky Yearbook 2020
Erbjudandet om årets bok om whisky skickades ut den 9/10 och löper till den 1/12. Bekräftelse på din beställning skickas på mail efter detta datum. Beställning görs i princip samma dag så att vi med säkerhet kan få böckerna innan jul.
Medlemsavgift
Året närmar sig sitt slut med bara två månader kvar. Vi uppmanar därmed alla medlemmar att betala in medlemsavgiften för 2020, 300 kronor. Vi ser helst att betalningen är oss tillhanda den 30/11. Konto 790-0194 clearingnummer 6604
Lite övrigt…
Samtidigt vill jag passa på att tacka för bra feedback från tidigare provningar och många bra förslag inför nästa år. Vi efterlyste tidigare förslag på provningsteman och det har vi fått med besked – mängder av roliga upplägg finns nu för planering nästa år. Både ris och ros har vi fått och det uppskattas. Vi kommer att nästa år införa en enkät där man efter varje provning anonymt kan lämna sina synpunkter.

Vårt medlemsregister och tillhörande funktioner kommer också att lyftas över till A-Förening.se där vi nu har konto. På sikt kommer detta att underlätta då många administrativa funktioner kan automatiseras i mycket högre grad än idag
Vi kan också nämna att vi håller på att byta bank, från Handelsbanken till Länsförsäkringar Bank. Mer information om det kommer senare.
Johan Karlsson
Evenemangssamordnare Sällskapet Smoking Barrels

 

Provning. Hven whisky och deras Seven stars

24 okt

Hej på er!
Vi lämnar Japan och återvänder till Sverige igen.

27 anmälda den 31 oktober, anmälan öppen till söndagen den 3 november

Den 9 November provar vi whisky ifrån Hven och kommer att prova oss igenom deras Seven stars serie. (8 st).
Provningsledare denna gång är Anders Reinholdsson och vi kommer att vara på Skobes.
Pris för provningen blir 350:- för medlemmar och 500:- för gäster.

Maten kommer att bestå av olika Smörrebröd. Som vanligt meddela oss eventuella allergier.

Anmälan på mail till info@smokingbarrels.se senast den 3/11. Vänta inte för länge med att anmäla er då platserna går fort åt.


Välkomna!
Anders Reinholdsson

Johan KarlssonEvenemangssamordnareSällskapet Smoking Barrels

 

Välkommen på Japan-provning den 19 oktober

14 okt

Provningen blev denna gång fullbokad! Har ni inte anmält er så finns en kölista där en plats endast kan tas över om någon blir sjuk eller får annat förhinder. Hör av er om ni vill vara på denna kölist

Japan-provning med Smoking Barrels!

Den 19/10 kl 18 kör vi en provning med enbart japansk whisky under ledning av Hasse Hedlund. Hasse och Leila besöker Japan under september och har sagt att de ska ta med sig lite japansk whisky hem.
Det blir en blindprovning med 5 sorter.

I baren kommer att finnas japansk öl och maten blir med en japansk twist, dock inte sushi utan något med kött.

Bindande anmälan sker till info@smokingbarrels.se senast 13/10. När ni anmält er kommer en betalningsanmodan att skickas ut och ni har då 5 dagar på er att betala anmälningsavgiften. Anmäler ni gäster så vill vi ha namn och mailadress till samtliga anmälda då bekräftelse skickas ut till varje enskild person. Lokal återkommer vi till.
Priset är 350 kr för medlemmar och 500 kr för gäster. 

歓迎
Kangei
Johan Karlsson
Evenemangssamordnare

 

Protokoll. Styrelsemöte 20190907 Smoking Barrels

07 okt

§201909  Mötets öppnande.
Ordförande Mats Kjäll öppnade mötet.

§201910  Godkännande av dagordning.
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§201911  Föregående protokoll.
Protokoll fört vid årsmöte och konstituerande möte gicks igenom.

§201912  kalender.
Preliminärt program.
19 Maj Oktober Japanprovning med Hans Hedlund.
9 November Spirit of Hven med Anders Reinholdsson.
Kommande med datum ej faställda.
Mellandags provning eventuellt i Katrineholm
Ölskola hos mikrobryggeri
Ost och whisky och rom och choklad.

§201913  Kassarapport.
Kassan innan provningen består av 7900kr.

§201914  Övriga rapporter.
Hasse informerade om SWFs convention på Birka Line.
Peter och Hasse informerade om sommarprovningen I Vingåker. Provningen hölls i år hemma hos Anders på Humlegatan och Patrick Larsson var provningsledare.

§201915  Webbmaster.
Inga nyheter.

§201916 Inköp.
Inga inköp att behandla.

§201917 Övriga frågor.
Nästa år fyller klubben 15 år och Johan tog upp några möjliga sätt att uppmärksamma detta.
Styrelsen kom till sist fram till att vi ska kolla upp med något bryggeri om det går att få till ett paket med olika öl ale med logga Smoking Barrels 15 år 2020.
Beslut om detta tas när vi vet mer om kostnad och vilka bryggerier som är aktuella.
Fråga om klubben kan arrangera resa till SWFs Convention. Styrelsen kan kolla upp intresset och sedan vid tillräckligt antal deltagare planera för gemensam resa.
Whisky och ölmiddag är fortfarande eftertraktat, men allt måste passa in, så det får hänga lite löst.
Styrelsen har för avsikt att köpa in 1 eller 2 fat från High Coast. Hasse kollar upp kostnaden och sedan tar vi beslut på nästa möte.

§201918 Beslut.
Styrelsen beslutade att börja utse hedersmedlemmar och först kommer provningsledare utifrån som återkommer utan extra krav på betalning att utses.

§201919  Nästa möte.
Nästa möte blir den 19 oktober.

§201920  Närvarande.
Peter Forslund, Hans Hedlund,Johan Karlsson, Mats kjäll, Jonny Göran Svaren..

§201921  Mötets avslutande. Ordförande Mats Kjäll avslutade mötet.

 

Årsmötesprotokoll 19-05-11

08 sep

§1  Mötets öppnande.
Ordförande Mats Kjäll öppnade mötet.

§2  Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§3  Mötets utlysande.
Mötet ansåg att kallelse till mötet gått ut i god tid.

§4  Fastställande av röstlängd.
Till mötet har 20 medlemmar med rösträtt kommit.

§5  Val av mötets ordförande och sekreterare.
Till mötets ordförande valdes Mats Kjäll och till sekreterare valdes Peter Forslund.

§6  Val av mötets justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Ove Johansson och Thomas Berggren.

§7  Årsberättelse.
Årsberättelsen föredrogs av Johan Karlsson.
Mötet godkände årsberättelsen.

§8  Balans och resultatrapport.
Kassör Hans Hedlund Gick igenom balans och resultatrapporten. Mötet godkände balans och resultatrapporten.

§9  Revisionsberättelse.
Då ingen revisor fanns på plats så gick Kassören igenom revisionsberättelsen.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

§10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

§11  Val av Sekreterare på 2 år.
Valberedningens förslag var Peter Forslund.

Peter Forslund återvaldes för en period av 2 år.

§12  Val av kassör på 2 år.
Valberedningens förslag var Hans Hedlund.

Hans Hedlund återvaldes för en period av 2 år.

§13  Val av webbmaster på 2 år.
Valberedningens förslag var Göran Svarén. Göran Svarén omvaldes för en period av 2 år.

§14  Val av 2 suppleanter på 1år.
Valberedningens förslag var Jonny Eberholm och Kent Lindblom.

Jonny Eberholm återvaldes som suppleant på 1år.
Kent Lindblom återvaldes i sin frånvaro som suppleant på 1år.

§15  Val av revisor på 1 år.
Valberedningens förslag var Patrick Larsson.

Patrick Larsson återvaldes som revisor på 1 år

§16  Val av valberedning på 1 år.
Thomas Bergren återvaldes som valberedare på 1 år

§17  Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§18  Budget och verksamhetsplan för 2019-2020.
Verksamheten kommer att fortlöpa som tidigare.

§19  Övriga frågor.
Det framkom att medlemmarna skulle vilja ha romprovning igen,
då den var väldigt populär. Medlemmarna vill även ha en ginprovning.

§20  Mötets avslutande.
Ordförande Mats Kjäll tackade för visat intresse och avslutade mötet.